วิชาเอกสังคมศึกษา

ชุดที่ 3
  • 1. แผนที่ประเทศไทยจุดที่วัดระดับน้ำทะเลปานกลาง คือ ที่ใด
  • 2. แผนที่จัดทำโดยกรมแผนที่ทหารบก นิยมใช้มาตราส่วนใด
  • 3. ภาพที่ได้เป็นภาพถ่ายบนพื้นโลกโดยใช้กล้องติดตั้งจากอากาศยาน เช่น บอลลูน เครื่องบิน หรือยาน เป็นลักษณะของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดใด
  • 4. ชั้นบรรยากาศของโลกใดที่ไม่มีโอโซน ไม่มีเมฆ ไม่มีไอน้ำ เหมาะแก่การบินของเครื่องบิน
  • 5. ชั้นบรรยากาศแบบใดที่ใกล้ผิวโลกที่สุด ยิ่งสูงขึ้น อุณหภูมิยิ่งลดลง มีไอน้ำ มีเมฆ
  • 6. เป็นการเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ เวลากลางวันและกลางคืน เท่ากัน เรียกว่าอะไร
  • 7. เส้นลองจิจูดรอบโลก มีทั้งหมดกี่เส้น
  • 8. แม่น้ำของไทยที่มีความยาวที่สุด คือแม่น้ำใด
  • 9. ภูมิประเทศที่เรียกว่าที่ราบ มีความสูงเท่าใด
  • 10. ภูมิประเทศที่เรียกว่าภูเขา มีความสูงเท่าใด
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.