วิชาเอกสังคมศึกษา

ชุดที่ 1
  • 1. ประเทศไทยเริ่มใช้พุทธศักราชอย่างเป็นทางการในสมัยใด
  • 2. พระราชมัญญานามว่า”สมเด็จพระปิยมหาราช” คือ กษัตริย์พระองค์ใด
  • 3. บิดาแห่งประวัติศาสตร์ตะวันตก คือใคร
  • 4. การเทียบศักราชข้อใดกล่าวผิด
  • 5. เป็นหลักฐานที่ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์และลำดับเวลา โดยบันทึกเหตุการณ์เพียงเหตุการณ์เดียว คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใด
  • 6. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดที่นักประวัติศาสตร์ให้ความสำคัญกับหลักฐานประเภทนี้มาก
  • 7. พระราชพงศาวดารเป็นหลักฐานที่บันทึกเรื่องราวของพระมหากษัตริย์เขียนลงสมุดไทยเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลใด
  • 8. ข้อใดไม่ใช่ยุคของสมัยโบราณของประวัติศาสตร์ชาติตะวันตก
  • 9. อารยธรรมใด เรียกอีกชื่อว่า “ดินแดนวงพระจันทร์เสี้ยว”
  • 10. ชนเผาใดในอารยธรรมเมโสโปเตเมียที่ประดิษฐ์อักษรคูนิฟอร์ม(อักษรลิ่ม)ขึ้น
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.