วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ชุดที่ 4
  • 1. เหงือกของปลามีลักษณะเป็นซี่เล็กๆ เรียงตัวกันเป็นแผง เพื่อประโยชน์ในข้อใด
  • 2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่าย
  • 3. หากไตไม่สามารถทำงานได้ตามปกติจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย
  • 4. สิ่งมีชีวิตชนิดใดมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
  • 5. เซลล์สืบพันธุ์เพศชายเทียบได้กับส่วนประกอบใดของพืช
  • 6. อสุจิจะผสมกับไข่ที่บริเวณใด
  • 7. แฝดร่วมไข่เกิดขึ้นได้อย่างไร
  • 8. ระบบประสาทของมนุษย์มีองค์ประกอบสำคัญใดบ้าง
  • 9. จงเรียงลำดับการทำงานของระบบประสาทให้ถูกต้อง
  • 10. สัญญาณประสาทในร่างกายเป็นสัญญาณประเภทใด
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.