วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ชุดที่ 1
  • 1. ปริมาณใดต่อไปนี้เป็นหน่วยฐานทั้งหมด
  • 2. เหตุการณ์ข้อใดการกระจัดมีค่าเป็นศูนย์
  • 3. การที่เราเอามือดันผนัง จะมีแรงดันจากผนังเสมอ แรงนั้นคือแรงอะไร
  • 4. ข้อใดคือคานอันดับหนึ่ง
  • 5. น้ำตาลในเลือดเป็นน้ำตาลกลุ่มใด
  • 6. ข้อใดไม่ใช่แก๊สเรือนกระจก
  • 7. อวัยวะใดต่อไปนี้หลั่งเอนไซม์ย่อยแป้งและน้ำตาล
  • 8. สารกลุ่มใดเมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินและสีแดงแล้วได้ผลการทดลองเหมือนกัน
  • 9. อวัยวะคู่ใดสร้างน้ำย่อย
  • 10. แก๊สโพรเพนและบิวเทนที่บรรจุอยู่ในถังแก๊สหุงต้ม มีสถานะใดเพราะอะไร
ส่งคำตอบ

สมัคร VIP ดีอย่างไร

สพฐ. กทม. อปท. สอศ. กศน. ก.พ.