ติดต่อสอบถาม

Facbook

www.facebook.com/TutorTestOnline

Line

Line ID : @tutortestonline

ถาม - ตอบ

– เป็นระบบคลังข้อสอบครูผู้ช่วยออนไลน์ (สังกัด สพฐ. , อปท. , กทม. , สอศ. , กศน. ก.พ.)
– เป็นระบบทดสอบข้อสอบครูผู้ช่วยเสมือนจริง
– เป็นระบบคลังข้อสอบที่สามารถทำข้อสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์

– เป็นกิจกรรมเสริมให้สำหรับสมาชิก VIP เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการทบทวนและตื่นตัวอยู่เสมอ / มีเป็นบางช่วงกิจกรรม

– ระบบข้อสอบออนไลน์มีการอัพเดทข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ
– ระบบข้อสอบออนไลน์ มีข้อสอบที่มีความเป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์
– ผู้ทำแบบทดสอบจะได้ฝึกทำข้อสอบที่มีความหลากหลายรูปแบบ (แบบตัวเลือก 4 ตัวเลือก ) ทุกครั้งที่เข้าใช้งาน เพื่อทดสอบความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบจริงได้
– ระบบข้อสอบออนไลน์มีการรายงานผลการทดสอบทันที (คะแนนที่ได้ , ร้อยละของคำตอบที่ถูกต้อง และแสดงเวลาที่ใช้) เมื่อกดยืนยันคำตอบ
– ระบบข้อสอบออนไลน์สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ ทั้ง คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
– ผู้ทำข้อสอบไม่เสียเวลาตรวจสอบคำตอบด้วยตนเอง และมีการเฉลยข้อสอบทุกข้อทันที เมื่อกดยืนยันคำตอบ
– สามารถเปรียบเทียบผลการทดสอบย้อนหลังได้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล จุดอ่อน จุดแข็ง ในแต่ละเรื่อง ของผู้เข้าใช้งาน ซึ่งสามารถนำไปวางแผนในการเตรียมตัวของผู้เข้าสอบได้ในการเข้าสอบจริงในอนาคต

– ในปัจจุบันระบบคลังข้อสอบออนไลน์มีข้อสอบรวมทั้งระบบมากกว่า 10,000 ข้อ
– ข้อสอบในระบบออนไลน์ ในแต่ละเรื่องมีข้อสอบมากกว่า 150 ข้อ

– ระบบข้อสอบออนไลน์ เป็นการสุ่มข้อสอบจากคลังข้อสอบ ในแต่ละเรื่อง

– มี โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเข้าระบบคลังข้อสอบออนไลน์ ติดต่อที่ Line ID : @tutortestonline
– ข้อสอบทดลองฝึกทำ จะมีตัวอย่างแบบทดสอบให้ทำ 2 ชุด โดยแบ่งออกเป็น ภาค ก. และภาค ข.

– สามารถเข้าระบบทำข้อสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

-ไม่สามารถเข้าระบบทำข้อสอบโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกันได้ (หากใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกัน ระบบจะยกเลิกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า)

– สมัครสมาชิก ติดต่อที่ Line ID : @tutortestonline
– จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วยเมนู “เข้าระบบ VIP”

– มีค่าบริการเป็นรายปี เริ่มต้นปีละ 199 บาท (หรือตามโปรโมชั่น)

นับถอยหลังสู่สนามสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 1/2564
สอบ ภาค. ก-ข วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2564

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

รอบทั่วไป

เหลือเวลาอีก

นับถอยหลังสู่สนามสอบ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 1/2564
สอบ ภาค. ก-ข วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2564

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที