Tutortestonline

ระบบคลังข้อสอบออนไลน์

ระบบทดสอบข้อสอบเสมือนจริง สพฐ. กทม. อปท. กศน. สอศ. ก.พ. ที่สามารถทำข้อสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ รองรับทั้ง คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน พร้อมระบบรายงานผลพัฒนาตนเอง

สนามสอบต่อไป>> ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพฐ.  (11 ธันวาคม 2564)

  • 00วัน
  • 00ชั่วโมง
  • 00นาที
  • 00วินาที

สพฐ. (รอบทั่วไป)

เหลือเวลาอีก

  • 00วัน

สอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

(รอประกาศทางการอีกครั้ง)

ครูผู้ช่วย อปท.

เหลือเวลาอีก

  • 00วัน

สอบวันที่ 12 ธันวาคม 2565

ครูผู้ช่วย กทม.

ประกาศรับสมัคร
*รอประกาศอย่างเป็นทางการ

ครูผู้ช่วย สอศ.

ประกาศรับสมัคร
*รอประกาศอย่างเป็นทางการ

แนวข้อสอบออนไลน์

แบบทดสอบเสมือนจริง

จำลองแบบทดสอบสนามจริง โดยมีจำนวนข้อเวลา เหมือนสนามจริง มีเวลานับถอยหลังเพื่อให้ทดสอบในการบริหารเวลาในการทำแบบทดสอบ

ข้อสอบมีความหลากหลาย

ข้อสอบมีความหลากหลาย ง่าย ปานกลาง ยาก ความรู้ความจำ คิดวิเคราะห์ โดยข้อสอบจะถูกสุ่มจากระบบทุกครั้งเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการทดสอบแต่ละครั้ง

ตรงเกณฑ์การสอบ

ครบครันด้วยเนื้อหา อัปเดตย้อนหลัง 5 ปี แนวข้อสอบครบทั้งภาค ก และ ข มากกว่า 10,000 ข้อ แยกเป็นหัวข้อ เรื่องที่ออกข้อสอบ ตามเนื้อหาที่ กคศ. กำหนด

การวิเคราะห์/พัฒนาตัวเอง

มีระบบการประมวลผลทันทีและเฉลยแบบทดสอบหลังจบการทดสอบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัวเอง และเพื่อพัฒนาตนเองให้ถูกจุด

กลุ่ม Facebook

กลุ่มข้อสอบสำหรับครูผู้ช่วย ผ่าน Facebook ฝึกทำข้อสอบ ติดตามข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนสมาชิก

การสนับสนุนการใช้งาน

สามารถทำข้อสอบได้ตลอด 24 ชม. รองรับทุกอุปกรณ์การใช้งาน / อัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านไลน์สมาชิก VIP

ทดลองใช้ระบบ VIP ฟรี

สำหรับสมาชิกประเภท “ทดลองใช้งาน” จะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้บางส่วนและจำกัดจำนวนครั้งที่ทำ แต่ยังสามารถใช้รหัสผ่านเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบเสมือนจริงได้

Facebook Group

ข้อสอบสำหรับครูผู้ช่วย (สพฐ. อปท. กทม. กศน. สอศ.)

วิชาเอก

วิชาประถมศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิชาการศึกษาปฐมวัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิชาสังคมศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรอบเนื้อหาข้อสอบวิชาประถมศึกษา

ประวัติและความหมายของการประถมศึกษา, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร, นวัตกรรมทางการศึกษา, ทักษะและเทคนิคการการสอน, การวิจัยทางการศึกษา, การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, พัฒนาการของมนุษย์, การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

แนวข้อสอบ

กรอบเนื้อหาข้อสอบวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย, กฏหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย, พัฒนาการและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย, โภชนาการและอาหาร, จิตวิทยาการศึกษา, วิจัยในชั้นเรียน

แนวข้อสอบ

กรอบเนื้อหาข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

สาระเศรษฐศาสตร์,สาระหน้าที่พลเมือง,สาระพระพุทธศาสนา,สาระภูมิศาสตร์,สาระประวัติศาสตร์

แนวข้อสอบ

ปฏิทินกิจกรรม

“เทคนิคช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน” เพียงแค่คุณคิดว่าการทำงานเหมือนกับการท่องเที่ยว กล่าวคือ คุณต้องมีความฝัน ตั้งเป้าหมาย และมุ่งมั่นตั้งใจทำให้ความฝันนั้นกลายเป็นจริง

กล้าที่จะฝัน-ตั้งเป้าหมาย-ลงมือทำ

LEARNING HUB THAILAND

สำหรับคนที่บอกว่าไม่มีเวลาอ่านหนังสือ คงต้อง...ทบทวนความคิดใหม่แล้ว เพราะยิ่งเราอ่านหนังสือ เราก็ยิ่งมีเวลามากขึ้น

ราคาสมัครสมาชิก VIP

สามารถติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่ Line ID : @tutortestonline

รอบทั่วไป

เหลือเวลาอีก

วัน

นับถอยหลังสู่สนามสอบ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพฐ. รอบกรณีพิเศษ 1/2564
สอบ ภาค. ก-ข วันที่ 11 ธันวาคม 2564

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที