กิจกรรมประจำวัน

กิจกรรมประจำวัน
(สำหรับสมาชิก VIP เท่านั้น !!!)

สมาชิกจะสามารถทดสอบได้เรื่องละ 1 ครั้งต่อกิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ลิ้งค์ https://bit.ly/2PRB27Q

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ลิ้งค์ https://bit.ly/2D9iTvC

(ภาค ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลิ้งค์ https://bit.ly/2Ds30S7


ประกาศผลเรียงลำดับคะแนนตามผู้ทดสอบ จะประกาศในวันถัดไปเวลา 06.00 น.